FANDOM


Thông tin chung

Võ Lâm Truyền Kỳ là một game dạng MMORPG (Massively multiplayer online role-playing game) được Vinagame mua bản quyền từ trò Swordman Online của Kingsoft (Trung Quốc).

Ngày ra mắt

Ngày 11/06/2005, Vinagame mở 2 server đầu tiên là Thái Sơn và Hoa Sơn.

Chi phí

Miễn phí từ ngày ra mắt đến ngày 01/09/2005.

Sau đấy Võ Lâm Truyền Kỳ tiến hành thu phí. Mức phí: - 20.000VND = 7 ngày hay 25 giờ - 60.000VND = 30 ngày hay 60 giờ

Ngoài ra có thể dùng Kim Nguyên Bảo (một loại vật dụng trong game) để quy đổi thành thời gian chơi.

1 KNB = 7 ngày hay 25 giờ.

Các phiên bản

1. Công Thành Chiến: ra mắt ngày 11/06/2005

2. Sơn Hà Xã Tắc

3. Tình Nghĩa Giang Hồ

4. Phong Hỏa Liên Thành

5. Hùng Bá Thiên Hạ.

Các máy chủ & cụm máy chủ

Võ Lâm Truyền Kỳ hiện có ... cụm máy chủ: - Cụm máy chủ TP HCM - Cụm máy chủ Hà Nội - Cụm máy chủ Đà Nẵng - Cụm máy chủ Thất Đại Thành Thị - Cụm máy chủ Thập Đại Môn Phái - Cụm máy chủ Hoàng Kim

Võ Lâm Truyền Kỳ hiện có ... máy chủ (server): - Thái Sơn - Hoa Sơn ....

[cần giúp đỡ chỉnh sửa]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên